Teplákové soupravy

Teplákové soupravy

Nákup teplákových souprav:   jak jsem již avizoval  na vánočním setkání  o nákupu jednotných teplákových souprav , dochází k jejich realizaci. Žádám Vás tímto o potvrzení- schválení , že souhlasíte se zakoupením  teplákové  soupravy pro našeho svěřence. Obratem na : paja.judo@seznam.cz.  Cena  300 Kč,-  zbytek uhradí JC. Na soupravě bude: logo oddílu, logo města, název oddílu. Na základě Vašeho souhlasu objednáme  společně  soupravy. Děti si změříme, zvážíme na Háječku J.  Platba na Háječku u trenérů vždy oproti dokladu.  Žádám Vás znovu o co nejrychlejší  potvrzení,  abych mohl objednat soupravy najednou. Dávám termín do 7.2.2016 jen na výše uvedený mail. Děkuji.

tr.Petřikov P.st