Informace o příspěvcích pro ty, kteří platí od ledna

PLATBA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ 2018!!!!

Kdo platí příspěvky v lednu,zaplaťte prosím nejpozději do konce měsíce na účet klubu

Č.Ú.:2911263329/0800

var.symbol:RČ dítěte

zpráva pro příjemce:příjmení dítěte

roční příspěvek 2600,-

sourozenci 2300,-

Datum platby prosím nahlaste trenérce Vávrové,osobně nebo na 

judoclubhk@seznam.cz